ارتباط با ما

شما بزرگترین سرمایه ی ما هستید. با ما در ارتباط باشید.

خواندن نظرات صمیمی شما چه انتقاد باشد، چه پیشنهاد و چه پرسش، به ما انرژی می دهد. ما کماکان منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. با ما در ارتباط باشید.

ایمیل: info@textband.ir

پذیرای پیشنهادها، نظرات، پرسش ها و انتقادات شما هستیم.

برایمان بنویسید تا خیلی زود با شما تماس بگیریم. خواندن پیام های شما برایمان اهمیت بخصوصی دارد؛ شاید همان حسی که نامه ها داشتند.